PLAN

En viktig del av arbeidet vi gjør er selve planleggingsfasen. Noen kunder har klare ønsker og behov når de kommer til Myhr, mens andre overlater en større del av prosessen til oss. I de fleste prosessene lages det en skisse, et oppriss og noen tegninger, forslag til møbleringsplan og møbler. Vi lager også hele konsepter med logo og fargeplan.

HOTELL   BUTIKKINNREDNING   RESEPSJON   KJØPESENTER